Saturday, March 21, 2009

KUBAH KEPERLUAN HIDUPKubah Kehidupan dipagari Rukun Islam & Rukun Iman. Dengan menyertai pelan takaful, kita akan memperolehi P1-P7, iaitu dengan kata lain kita memperoleh ISLAM.

Ayat 208 Al-Baqarah:
"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".

Ayat 97 Al-Baqarah:
"Barangsiapa yang kerjakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahal yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

No comments: