Sunday, May 17, 2009

T A K A F U L.... adalah

# Keperluan Bukan Kemewahan. Ia adalah aset semasa makmur & aman dan juga semasa kecelakaan & kesusahan

# Modal berupa wasiat yang tidak boleh dilupuskan & menjadi kuasa memperolehi jaminan pendapatan yang tidak terhapus

# Pelan yang menjamin jumlah yang ditentukan pada masa-masa yang tidak menentu

# Cara untuk mempelbagaikan pelaburan dengan selamat (dijamin Kerajaan)

# Pelan Kewangan yang membolehkan seseorang menukar pendapatan sekarang kepada pendapatan masa hadapan yang diketahui jumlahnya & dijamin

# Kepercayaan kewangan yang berasas, harapan yang nyata kasih sayang yang tidak luput

# Kebolehan kita untuk menyimpan pada hari ini bila kita berupaya bekerja akan menjadi bekalan yang tersedia apabila tiada lagi keupayaan untuk bekerja nanti

# Jalan pintas dalam perjalanan hidup yang panjang

# Cara dimana wang bekerja untuk anda apabila anda tidak bekerja untuk wang

# Sumber kewangan melalui sejumlah wang diketahui tempoh matangnya, sama ada untuk kegunaan tanggungan/ waris atau buat masa tua anda.

All Rights Reserved by SyedFarid.eTiQa

No comments: